ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - عمان - ارزش بودجه دولت.

Ok
width
height
Oman Government Budget Value


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2020-04-20 10:00 AM Jan OMR-344.4M OMR-756.6M
2020-05-11 08:20 AM Feb OMR -306.1M OMR-344.4M
2020-06-15 12:30 PM Mar OMR 290M OMR -28.3
2020-06-23 08:00 AM Apr OMR 189M OMR 290M
2020-07-21 10:00 AM May OMR 189M
2020-08-09 10:00 AM Jun
2020-09-30 10:00 AM Jul
2020-10-21 10:00 AM Aug

عمان دولت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 41.00 47.50 4.10 در صد [+]
بودجه دولت -7.00 -9.00 2.60 -20.60 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
ارزش بودجه دولت 189.30 289.80 16379.00 -3373.20 OMR - میلیون [+]
هزینه های دولت 5649.00 5571.60 6714.50 2094.00 OMR - میلیون [+]
درآمدهای دولت 1242.80 1222.50 1638.80 14.80 OMR - میلیون [+]
بدهی های دولت 14491.60 11150.60 14491.60 132.00 OMR - میلیون [+]
هزینه های مالی 1053.50 942.80 4227.00 181.90 OMR - میلیون [+]
مخارج نظامی 6611.00 6803.00 9706.00 353.00 USD - میلیون [+]
ارزیابی اعتبار 43.00 [+]
[+]