Oman Government Budget Value
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-07-21 10:00 AM موازنه بودجه Mar OMR-436.4M OMR-194.7M
2019-07-21 10:00 AM موازنه بودجه Apr OMR283.9M OMR-436.4M
2019-07-21 10:00 AM موازنه بودجه May OMR-257M OMR283.9M
2019-08-09 10:00 AM موازنه بودجه Jun OMR-660.6M OMR-257M
2019-09-30 10:00 AM موازنه بودجه Jul OMR-660.6M
2019-10-31 10:00 AM موازنه بودجه Aug
2019-11-29 10:00 AM موازنه بودجه Sep
[+]


عمان دولت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.50 39.90 47.50 4.10 در صد [+]
بودجه دولت -9.00 -13.50 2.60 -20.60 در صد [+]
ارزش بودجه دولت -660.60 -257.00 16379.00 -3373.20 OMR - میلیون [+]
هزینه های دولت 5571.60 6124.80 6714.50 2094.00 OMR - میلیون [+]
درآمدهای دولت 797.70 839.90 1638.80 14.80 OMR - میلیون [+]
بدهی های دولت 11150.60 132.00 11150.60 132.00 OMR - میلیون [+]
هزینه های مالی 1099.90 1023.90 4227.00 181.90 OMR - میلیون [+]
مخارج نظامی 6611.00 6803.00 9706.00 353.00 USD - میلیون [+]
ارزیابی اعتبار 77.50 [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - عمان - ارزش بودجه دولت.