گذشته قبلی
پول 0.38 0.38
بازار سهام 4124 4119 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.3 -0.8 در صد
نرخ بیکاری 5 1.8 در صد
نرخ تورم 2.4 2.67 در صد
نرخ بهره 1.5 0.75 در صد
موازنه تجاری 66.9 600 OMR - میلیون
حساب جاری 3330 -1592 OMR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 -5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.9 47.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7 -9 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 15 15 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 0 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5 1.8 در صد
جمعیت 4.53 4.48 میلیون
حداقل دستمزد 325 325 OMR/ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 2.4 2.67 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 109 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 105 106 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 117 امتیاز
تورم مواد غذایی 4.97 5.43 در صد
نرخ تورم (ماهانه) -0.02 0.6 در صد
قیمت تولید 154 139 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 51.5 14.96 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 135 135 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 7068002 7064677 دوزها
موارد کروناویروس 391641 390728 افراد
مرگ و میر کروناویروس 4628 4260 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 1.5 0.75 در صد
عرضه پول M0 1690 1716 OMR - میلیون
عرضه پول M1 5811 6007 OMR - میلیون
عرضه پول M2 20382 20550 OMR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 6474 7252 OMR - میلیون
نرخ بهره سپرده 4.15 4.03 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 7242 7904 OMR - میلیون
میزان رشد وام 2.7 1.5 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 66.9 600 OMR - میلیون
حساب جاری 3330 -1592 OMR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 -5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 2042 1635 OMR - میلیون
واردات 1313 1048 OMR - میلیون
گردش سرمایه 2690 1346 OMR - میلیون
ذخایر طلا 0.02 0.02 تن
تولید نفت خام 1037 1028 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1315 2284 OMR - میلیون
شاخص تروریسم 0 0
ورود توریست 122 108 هزار
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.9 47.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7 -9 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 112 146 OMR - میلیون
هزینه های دولت 6700 5825 OMR - میلیون
درآمدهای دولت 1193 1108 OMR - میلیون
بدهی های دولت 18756 16373 OMR - میلیون
هزینه های مالی 1081 963 OMR - میلیون
ارزیابی اعتبار 38
مخارج نظامی 6663 6551 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 15 15 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 0 در صد
نرخ مالیات بر فروش 5 0 در صد
گذشته قبلی
تغییرات موجودی انبار -2319 -807 OMR - میلیون
سرعت اینترنت 4927 4688 KBps
آدرس های IP 210079 205027 IP
شاخص رقابتی 63.61 64.4 امتیاز
رتبه رقابتی 53 47
شاخص فساد مالی 52 54 امتیاز
رتبه فساد مالی 56 49
آسانی کسب و کار 68 78
تولید الکتریسیته 3747 3102 گیگاوات ساعت
گذشته قبلی
اعتبار بخش خصوصی 19100 19036 OMR - میلیون
قیمت گازوئیل 0.62 0.62 USD / لیتر
گذشته قبلی
میزان قبول وام های رهنی 1387 1358


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عمان - شاخص های اقتصادی.