قیمت سهام
70.08
تغییر روزانه
-1.77%
سالیانه
-22.61%

قیمت روز سال
Porsche Automobil 70.08 -1.26 -1.77% -22.61%

قیمت روز سال
DE40 13796 101.34 0.74% -13.65%