نرخ ارز

0.32

تغییر روزانه:

4.83%

سالیانه:

-79.25%