03/02/2021 واقعی قبلی
03:00 AM
PE
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.97%
03:00 AM
PE
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.05%
05/02/2021 واقعی قبلی
10:30 PM
PE
موازنه تجاری DEC $763M
11/02/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
PE
تصمیم نرخ بهره 0.25%


پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.