01/07/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
PE
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.60% 1.78%
05:00 AM
PE
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.27% 0.20%
03/07/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
PE
موازنه تجاری MAY $-663M
09/07/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
PE
تصمیم نرخ بهره 0.25%
15/07/2020 واقعی قبلی
12:55 PM
PE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) MAY -40.49%
16/07/2020 واقعی قبلی
04:25 PM
PE
نرخ بیکاری JUN 13.1%


پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.