02/11/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
PE
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.82%
05:00 AM
PE
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.14%
05/11/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
PE
موازنه تجاری SEP $321M
12/11/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
PE
تصمیم نرخ بهره 0.25%
16/11/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
PE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) SEP -9.82%
02:00 PM
PE
نرخ بیکاری OCT
19/11/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
PE
حساب جاری Q3 $-0.12B


پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.