02/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
PE
نرخ تورم (سالانه) OCT 5.23%
02:00 AM
PE
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.4%
04/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
PE
موازنه تجاری SEP $1146.4M $ 850M
11/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 PM
PE
تصمیم نرخ بهره 1.5%
16/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:20 PM
PE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) SEP 11.83%

پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.