05/08/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
PE
موازنه تجاری JUN $815M
12/08/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
PE
تصمیم نرخ بهره 0.25%
16/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
PE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) JUN 47.8%
17/08/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
PE
نرخ بیکاری JUL 10.3%
19/08/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
PE
حساب جاری Q2 $-1.82B
20/08/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
PE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 3.8%


پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.