07/05/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
PE
موازنه تجاری MAR $427M $826M ®
13/05/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
PE
تصمیم نرخ بهره 0.25%
14/05/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
PE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) MAR -4.18%
04:00 PM
PE
نرخ بیکاری APR 15.3%
20/05/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
PE
حساب جاری Q1 $0.74B
21/05/2021 واقعی قبلی
02:30 PM
PE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -1.7%
01/06/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
PE
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.38%
05:00 AM
PE
نرخ تورم (ماهانه) MAY -0.10%
03/06/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
PE
موازنه تجاری APR $427M


پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.