03/02/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
PE
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.90%
05:00 AM
PE
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.21%
07/02/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
PE
موازنه تجاری DEC $669M
13/02/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
PE
تصمیم نرخ بهره 2.25%
14/02/2020 واقعی قبلی
02:10 PM
PE
نرخ بیکاری JAN 6.1%
17/02/2020 واقعی قبلی
01:15 PM
PE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) DEC 1.86%


پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.