12/12/2019 واقعی قبلی
11:30 PM
PE
تصمیم نرخ بهره 2.25% 2.25%
15/12/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
PE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) OCT 2.09% 2.22%
16/12/2019 واقعی قبلی
04:30 PM
PE
نرخ بیکاری NOV 6.4%
02/01/2020 واقعی قبلی
02:05 PM
PE
نرخ تورم (سالانه) DEC 1.87%
02:05 PM
PE
نرخ تورم (ماهانه) DEC 0.11%
09/01/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
PE
تصمیم نرخ بهره 2.25%


پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.