01/11/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
PE
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.01%
06/11/2019 واقعی قبلی
12:45 AM
PE
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.85%
07/11/2019 واقعی قبلی
10:00 PM
PE
موازنه تجاری SEP $99M
11:00 PM
PE
تصمیم نرخ بهره 2.5%
15/11/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
PE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) SEP 3.39%
02:00 PM
PE
نرخ بیکاری OCT 5.8%


پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.