بازارها گذشته مرجع
پول 3.61 2021-01
بازار سهام 21562 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 29.9 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.4 2020-09
نرخ بیکاری 13.8 2020-12
نرخ تورم 1.97 2020-12
نرخ بهره 0.25 2021-01
موازنه تجاری 763 2020-11
حساب جاری 236 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.5 2019-12
بودجه دولت -2.7 2019-12
اطمینان کسب و کار 50.2 2020-10
نرخ مالیات شرکت 29.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 1064909 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 38871 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 984726 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 29.9 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.4 2020-09
تولید ناخالص داخلی 227 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 125122 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 28489 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6487 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12848 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9780 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2632 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11728 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 10753 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6911 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7741 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3450 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2063 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.8 2020-12
افراد شاغل 4356 2020-12
افراد بیکار 700 2020-12
دستمزد 1514 2020-11
حداقل دستمزد 930 2020-10
جمعیت 32.5 2019-12
نرخ اشتغال 86.2 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.97 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 138 2020-12
اندازه اصل تورم 1.79 2020-12
قیمت تولید 110 2020-12
قیمت صادرات 129 2020-11
قیمت واردات 116 2020-11
CPI مسکن آب و برق 137 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2020-12
تورم مواد غذایی 2.24 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.05 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-01
نرخ بهره بین بانکی 0.96 2021-01
عرضه پول M0 67780 2020-09
عرضه پول M1 143075 2020-09
عرضه پول M2 289275 2020-09
ذخایر ارزی 74909 2020-12
وام به بخش خصوصی 242971 2020-11
نرخ بهره سپرده 4.78 2017-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 763 2020-11
حساب جاری 236 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2019-12
صادرات 4064 2020-11
واردات 3301 2020-11
بدهی خارجی 84914 2020-09
رابطه مبادله 110 2020-11
حواله 794 2020-09
ورود توریست 4371787 2019-12
ذخایر طلا 34.68 2020-09
تولید نفت خام 29.17 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 361 2020-09
شاخص تروریسم 2.14 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.5 2019-12
بودجه دولت -2.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -15151 2020-12
هزینه های دولت 15335 2020-09
درآمدهای دولت 11790 2020-12
هزینه های مالی 20781 2020-12
ارزیابی اعتبار 65 2021-01
مخارج نظامی 2689 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.2 2020-10
تولید صنعتی -3.13 2020-10
تغییرات موجودی انبار -1456 2020-09
شاخص اقتصادی مقدم -2.81 2020-11
سرعت اینترنت 6232 2017-03
آدرس های IP 1032242 2017-03
شاخص رقابتی 61.66 2019-12
رتبه رقابتی 65 2019-12
تولید مس 207034 2020-10
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 76 2019-12
تولید طلا 7580 2020-10
تولید فولاد 70 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 80975 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 75009 2020-11
اعتبار بخش خصوصی 420740 2020-09
نرخ وام بانکی 0.63 2020-12
قیمت گازوئیل 0.78 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1064909 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 38871 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 984726 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرو - شاخص های اقتصادی.