بازارها گذشته مرجع
پول 3.32 2020-01
بازار سهام 20545 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-09
نرخ بیکاری 6.1 2019-12
نرخ تورم 1.9 2019-12
نرخ بهره 2.25 2020-01
موازنه تجاری 670 2019-11
حساب جاری -1163 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 47 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 90 2019-08
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 222 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 137845 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 31734 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 6454 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12794 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6667 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7913 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17264 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 16866 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7329 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14535 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7537 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2517 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2019-12
افراد شاغل 5015 2019-12
افراد بیکار 326 2019-12
دستمزد 1817 2019-12
حداقل دستمزد 930 2019-11
جمعیت 32.16 2018-12
نرخ اشتغال 93.9 2019-12
هزینه زندگی خانواده 1710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 995 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 136 2019-12
اندازه اصل تورم 2.16 2019-12
قیمت تولید 109 2019-12
قیمت صادرات 115 2019-11
قیمت واردات 122 2019-11
CPI مسکن آب و برق 133 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2019-12
تورم مواد غذایی 1 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.21 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 3.58 2020-01
عرضه پول M0 50777 2019-11
عرضه پول M1 100327 2019-11
عرضه پول M2 218440 2019-11
ذخایر ارزی 68370 2019-12
وام به بخش خصوصی 199976 2019-11
نرخ بهره سپرده 2.65 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 670 2019-11
حساب جاری -1163 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
صادرات 3904 2019-11
واردات 3235 2019-11
بدهی خارجی 81999 2019-09
رابطه مبادله 94.09 2019-11
حواله 839 2019-09
ورود توریست 4419430 2018-12
ذخایر طلا 34.68 2019-12
تولید نفت خام 56 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1169 2019-09
شاخص تروریسم 2.84 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -8829 2019-12
هزینه های دولت 14858 2019-09
درآمدهای دولت 10742 2019-12
هزینه های مالی 14248 2019-12
ارزیابی اعتبار 65 2020-01
مخارج نظامی 2689 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 47 2019-10
تولید صنعتی -1.04 2019-10
تغییرات موجودی انبار -1246 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 1.86 2019-11
سرعت اینترنت 6232 2017-03
آدرس های IP 1032242 2017-03
شاخص رقابتی 61.66 2019-12
رتبه رقابتی 65 2019-12
تولید مس 204139 2019-10
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 76 2019-12
تولید طلا 10558 2019-10
تولید فولاد 100 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 90 2019-08
هزینه های مصرف کننده 89687 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 79991 2019-11
اعتبار بخش خصوصی 376365 2019-11
نرخ وام بانکی 0.72 2019-12
قیمت گازوئیل 0.95 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرو - شاخص های اقتصادی.