بازارها گذشته مرجع
پول 3.72 2021-05
بازار سهام 20178 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2020-12
نرخ بیکاری 15.3 2021-03
نرخ تورم 2.38 2021-04
نرخ بهره 0.25 2021-04
موازنه تجاری 427 2021-03
حساب جاری 739 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.5 2019-12
بودجه دولت -2.7 2019-12
اطمینان کسب و کار 49.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 29.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 1845056 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 63826 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 1688091 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی 227 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141188 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 38678 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6487 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12848 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6785 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10810 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18745 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 16739 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8247 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15088 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6096 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2602 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.3 2021-03
افراد شاغل 4117 2021-03
افراد بیکار 742 2021-03
دستمزد 1552 2021-03
حداقل دستمزد 930 2021-02
جمعیت 32.5 2019-12
نرخ اشتغال 84.7 2021-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.38 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 140 2021-04
اندازه اصل تورم 1.75 2021-04
قیمت تولید 115 2021-04
قیمت صادرات 145 2021-03
قیمت واردات 129 2021-03
CPI مسکن آب و برق 142 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 2021-04
تورم مواد غذایی 2 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 5.88 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1939155 2021-05
موارد کروناویروس 1845056 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 63826 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 1688091 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 0.68 2021-05
عرضه پول M0 76326 2021-02
عرضه پول M1 153270 2021-02
عرضه پول M2 306864 2021-02
ذخایر ارزی 77147 2021-04
وام به بخش خصوصی 240811 2021-03
نرخ بهره سپرده 1.86 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 427 2021-03
حساب جاری 739 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2019-12
صادرات 4374 2021-03
واردات 3947 2021-03
بدهی خارجی 88382 2020-12
رابطه مبادله 112 2021-03
حواله 807 2020-12
ورود توریست 896523 2020-12
ذخایر طلا 34.68 2020-12
تولید نفت خام 40 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1892 2020-12
شاخص تروریسم 2.14 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.5 2019-12
بودجه دولت -2.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -2195 2021-03
هزینه های دولت 23490 2020-12
درآمدهای دولت 12447 2021-03
هزینه های مالی 11427 2021-03
ارزیابی اعتبار 65 2021-05
مخارج نظامی 2695 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 49.5 2020-12
تولید صنعتی -1.09 2021-02
تغییرات موجودی انبار -10137 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم -4.18 2021-02
سرعت اینترنت 6232 2017-03
آدرس های IP 1032242 2017-03
شاخص رقابتی 61.66 2019-12
رتبه رقابتی 65 2019-12
تولید مس 170989 2021-02
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 76 2019-12
تولید طلا 6943 2021-02
تولید فولاد 105 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 86412 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 72330 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 418553 2021-02
نرخ وام بانکی 0.66 2021-04
قیمت گازوئیل 0.9 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرو - شاخص های اقتصادی.