بازارها گذشته مرجع
پول 4.11 2021-09
بازار سهام 18653 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 41.9 2021-06
نرخ بیکاری 9.5 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 75.53 2021-09
نرخ تورم 4.95 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 25196478 2021-09
نرخ بهره 1 2021-09
موازنه تجاری 916 2021-07
حساب جاری -2104 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.4 2020-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
اطمینان کسب و کار 42.9 2021-07
نرخ مالیات شرکت 29.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 2169427 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 199228 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 1688091 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 41.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 202 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 136415 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 34262 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 5685 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11261 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9865 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9521 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18458 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 14885 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7138 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14068 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6785 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2599 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2021-08
افراد شاغل 4646 2021-08
افراد بیکار 490 2021-08
دستمزد 1601 2021-08
حداقل دستمزد 930 2021-07
جمعیت 32.63 2020-12
نرخ اشتغال 90.5 2021-08

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 75.53 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 25196478 2021-09
موارد کروناویروس 2169427 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 199228 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 1688091 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.95 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 141 2021-08
اندازه اصل تورم 2.58 2021-08
قیمت تولید 122 2021-08
قیمت صادرات 155 2021-07
قیمت واردات 138 2021-07
CPI مسکن آب و برق 150 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132 2021-08
تورم مواد غذایی 6.1 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.98 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 0.81 2021-09
عرضه پول M0 81530 2021-07
عرضه پول M1 153316 2021-07
عرضه پول M2 301457 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 74459 2021-08
وام به بخش خصوصی 250028 2021-08
نرخ بهره سپرده 1.86 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 916 2021-07
حساب جاری -2104 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2020-12
صادرات 4942 2021-07
واردات 4026 2021-07
بدهی خارجی 93134 2021-06
رابطه مبادله 113 2021-07
حواله 835 2021-06
ورود توریست 896523 2020-12
ذخایر طلا 34.68 2021-06
تولید نفت خام 41 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 455 2021-06
شاخص تروریسم 2.14 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.4 2020-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
ارزش بودجه دولت -116 2021-08
هزینه های دولت 16719 2021-06
درآمدهای دولت 16223 2021-08
هزینه های مالی 13882 2021-08
ارزیابی اعتبار 65 2021-09
مخارج نظامی 2720 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 42.9 2021-07
تولید صنعتی 5.59 2021-07
تغییرات موجودی انبار -3006 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم 12.94 2021-07
سرعت اینترنت 6232 2017-03
آدرس های IP 1032242 2017-03
شاخص رقابتی 61.66 2019-12
رتبه رقابتی 65 2019-12
تولید مس 190296 2021-07
شاخص فساد مالی 38 2020-12
رتبه فساد مالی 94 2020-12
آسانی کسب و کار 76 2019-12
تولید طلا 8144 2021-07
تولید فولاد 105 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 90547 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 72744 2021-08
اعتبار بخش خصوصی 442457 2021-07
نرخ وام بانکی 0.6 2021-08
قیمت گازوئیل 1.03 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرو - شاخص های اقتصادی.