بازارها گذشته مرجع
پول 3.36 2019-10
بازار سهام 19285 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.43 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
نرخ بیکاری 5.8 2019-08
نرخ تورم 1.85 2019-09
نرخ بهره 2.5 2019-10
موازنه تجاری 99.2 2019-08
حساب جاری -1145 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 47 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 90 2019-08
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 222 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 137267 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30684 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6454 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12794 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9660 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8072 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17876 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 16312 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6639 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14252 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7698 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2557 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.8 2019-08
افراد شاغل 4932 2019-08
افراد بیکار 305 2019-08
دستمزد 1796 2019-08
حداقل دستمزد 930 2019-08
جمعیت 32.16 2018-12
نرخ اشتغال 94.2 2019-08
هزینه زندگی خانواده 1710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 995 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.85 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 136 2019-09
اندازه اصل تورم 2.28 2019-09
قیمت تولید 109 2019-09
قیمت صادرات 115 2019-08
قیمت واردات 121 2019-08
CPI مسکن آب و برق 130 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2019-09
تورم مواد غذایی 1.43 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 3.84 2019-10
عرضه پول M0 50168 2019-08
عرضه پول M1 99025 2019-08
عرضه پول M2 212707 2019-08
ذخایر ارزی 67893 2019-09
وام به بخش خصوصی 196028 2019-08
نرخ بهره سپرده 2.65 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 99.2 2019-08
حساب جاری -1145 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
صادرات 3729 2019-08
واردات 3630 2019-08
بدهی خارجی 82479 2019-06
رابطه مبادله 94.59 2019-08
حواله 845 2019-06
ورود توریست 4419430 2018-12
ذخایر طلا 34.68 2019-09
تولید نفت خام 50 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3094 2019-06
شاخص تروریسم 2.95 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -2.29 2019-09
هزینه های دولت 14283 2019-06
درآمدهای دولت 10076 2019-09
هزینه های مالی 7934 2019-09
ارزیابی اعتبار 60.2
مخارج نظامی 2689 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 47 2019-09
تولید صنعتی 6.13 2019-07
تغییرات موجودی انبار -1252 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 3.28 2019-07
سرعت اینترنت 6232 2017-03
آدرس های IP 1032242 2017-03
شاخص رقابتی 61.66 2019-12
رتبه رقابتی 65 2019-12
تولید مس 203321 2019-07
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 68 2018-12
تولید طلا 10896 2019-07
تولید فولاد 105 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 90 2019-08
هزینه های مصرف کننده 90583 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 77217 2019-08
اعتبار بخش خصوصی 368115 2019-08
نرخ وام بانکی 0.69 2019-09
قیمت گازوئیل 0.95 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرو - شاخص های اقتصادی.