بازارها گذشته مرجع
پول 3.55 2020-08
بازار سهام 17972 2020-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.4 2020-03
نرخ بیکاری 16.3 2020-06
نرخ تورم 1.86 2020-07
نرخ بهره 0.25 2020-07
موازنه تجاری 434 2020-06
حساب جاری -1444 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.5 2019-12
بودجه دولت -2.7 2019-12
اطمینان کسب و کار 28.8 2020-06
نرخ مالیات شرکت 29.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 455409 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 20424 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 314332 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 227 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 123111 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23520 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6487 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12848 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6567 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6194 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14454 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 15036 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6837 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12057 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7284 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2518 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.3 2020-06
افراد شاغل 2198 2020-06
افراد بیکار 427 2020-06
دستمزد 1543 2020-06
حداقل دستمزد 930 2020-06
جمعیت 32.5 2019-12
نرخ اشتغال 83.7 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.86 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 2020-07
قیمت مصرف کننده اصلی 138 2020-07
اندازه اصل تورم 1.61 2020-07
قیمت تولید 109 2020-07
قیمت صادرات 111 2020-06
قیمت واردات 113 2020-06
CPI مسکن آب و برق 138 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2020-07
تورم مواد غذایی 2.31 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.46 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-07
نرخ بهره بین بانکی 1.29 2020-08
عرضه پول M0 64745 2020-06
عرضه پول M1 135201 2020-06
عرضه پول M2 271328 2020-06
ذخایر ارزی 74560 2020-07
وام به بخش خصوصی 231152 2020-06
نرخ بهره سپرده 4.78 2017-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 434 2020-06
حساب جاری -1444 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2019-12
صادرات 2680 2020-06
واردات 2246 2020-06
بدهی خارجی 80356 2020-03
رابطه مبادله 98.38 2020-06
حواله 494 2020-03
ورود توریست 4371787 2019-12
ذخایر طلا 34.7 2020-03
تولید نفت خام 46 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 670 2020-03
شاخص تروریسم 2.84 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.5 2019-12
بودجه دولت -2.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -3011 2020-06
هزینه های دولت 13274 2020-03
درآمدهای دولت 6138 2020-06
هزینه های مالی 7551 2020-06
ارزیابی اعتبار 65 2020-08
مخارج نظامی 2689 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 28.8 2020-06
تولید صنعتی -41.94 2020-05
تغییرات موجودی انبار 2391 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم -32.75 2020-05
سرعت اینترنت 6232 2017-03
آدرس های IP 1032242 2017-03
شاخص رقابتی 61.66 2019-12
رتبه رقابتی 65 2019-12
تولید مس 128407 2020-05
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 76 2019-12
تولید طلا 3927 2020-05
تولید فولاد 40 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 83342 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 76967 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 410194 2020-06
نرخ وام بانکی 0.65 2020-07
قیمت گازوئیل 0.89 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 455409 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 20424 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 314332 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرو - شاخص های اقتصادی.