گذشته قبلی
پول 3.83 3.81
بازار سهام 18459 18389 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 0 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 3.2 در صد
نرخ بیکاری 7.2 9.4 در صد
نرخ تورم 8.81 8.09 در صد
نرخ بهره 5.5 5 در صد
موازنه تجاری 190 1069 USD - میلیون
حساب جاری -3547 -1284 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36 35.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.6 -8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 44.5 44.5 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 29.5 29.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 0 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 3.2 در صد
تولید ناخالص داخلی 202 228 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 132980 146131 قلم - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 32402 38252 قلم - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 5792 6611 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11261 12854 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 13.3 -11.02 در صد
تولید ناخالص داخلی ماهانه (سالانه) 3.69 3.79 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7222 7193 قلم - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10071 9165 قلم - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19035 17352 قلم - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 16139 15749 قلم - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8540 7724 قلم - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16046 15035 قلم - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6885 6879 قلم - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3968 3454 قلم - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 7.2 9.4 در صد
افراد شاغل 5113 5051 هزار
افراد بیکار 397 455 هزار
دستمزد 1668 1633 PEN / ماه
حداقل دستمزد 930 930 PEN / ماه
جمعیت 32.78 32.63 میلیون
نرخ اشتغال 92.8 91.7 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 8.81 8.09 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 103 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 144 143 امتیاز
اندازه اصل تورم 5.49 5.02 در صد
قیمت تولید 132 132 امتیاز
قیمت صادرات 173 173 امتیاز
قیمت واردات 158 155 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 102 101 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 104 امتیاز
تورم مواد غذایی 11.13 11.78 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.19 0.38 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 232 232 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 77307372 77279845 دوزها
موارد کروناویروس 3625091 3620801 افراد
مرگ و میر کروناویروس 213497 213483 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 5.5 5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 0.81 0.81 در صد
عرضه پول M0 78822 81236 قلم - میلیون
عرضه پول M1 141954 143428 قلم - میلیون
عرضه پول M2 284764 285709 قلم - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 76313 76018 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 258432 257896 قلم - میلیون
نرخ بهره سپرده 1.86 3.67 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 190 1069 USD - میلیون
حساب جاری -3547 -1284 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 5215 5848 USD - میلیون
واردات 5025 4605 USD - میلیون
بدهی خارجی 103677 98137 USD - میلیون
رابطه مبادله 109 112 امتیاز
حواله 945 887 USD - میلیون
ورود توریست 444331 896523
ذخایر طلا 34.68 34.68 تن
تولید نفت خام 49 43 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1471 1414 USD - میلیون
شاخص تروریسم 2.14 2.84
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36 35.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.6 -8.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 471 7371 قلم - میلیون
هزینه های دولت 16293 22975 قلم - میلیون
درآمدهای دولت 14789 22371 قلم - میلیون
هزینه های مالی 10906 12025 قلم - میلیون
ارزیابی اعتبار 62
مخارج نظامی 2720 2767 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 29.5 29.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
نرخ مالیات بر فروش 18 18 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 44.5 44.5 امتیاز
تولید صنعتی 3.38 5.26 در صد
تغییرات موجودی انبار -6384 -7943 قلم - میلیون
سرعت اینترنت 6232 5558 KBps
آدرس های IP 1032242 1025133 IP
شاخص رقابتی 61.66 61.26 امتیاز
رتبه رقابتی 65 63
تولید مس 182160 172334 تن
شاخص فساد مالی 36 38 امتیاز
رتبه فساد مالی 105 94
آسانی کسب و کار 76 68
تولید طلا 7460 7093 Kg
تولید فولاد 105 70 هزار تن
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 90420 90295 قلم - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 87653 85690 قلم - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 446705 442574 قلم - میلیون
نرخ وام بانکی 0.58 0.54 در صد
قیمت گازوئیل 1.03 1.07 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرو - شاخص های اقتصادی.