بازارها گذشته مرجع
پول 3.6 2020-10
بازار سهام 18059 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -27.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -30.2 2020-06
نرخ بیکاری 16.5 2020-09
نرخ تورم 1.82 2020-09
نرخ بهره 0.25 2020-10
موازنه تجاری 321 2020-08
حساب جاری -124 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.5 2019-12
بودجه دولت -2.7 2019-12
اطمینان کسب و کار 28.8 2020-06
نرخ مالیات شرکت 29.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 883116 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 33984 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 800480 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -27.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -30.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی 227 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 95817 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11722 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 6487 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12848 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9780 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2632 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11728 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 10753 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6911 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7741 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3450 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2063 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.5 2020-09
افراد شاغل 3750 2020-09
افراد بیکار 743 2020-09
دستمزد 1525 2020-09
حداقل دستمزد 930 2020-09
جمعیت 32.5 2019-12
نرخ اشتغال 83.5 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.82 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 138 2020-09
اندازه اصل تورم 1.56 2020-09
قیمت تولید 109 2020-09
قیمت صادرات 119 2020-08
قیمت واردات 115 2020-08
CPI مسکن آب و برق 135 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2020-09
تورم مواد غذایی 1.78 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-10
نرخ بهره بین بانکی 1.22 2020-10
عرضه پول M0 64745 2020-06
عرضه پول M1 135201 2020-06
عرضه پول M2 271328 2020-06
ذخایر ارزی 72428 2020-09
وام به بخش خصوصی 242222 2020-09
نرخ بهره سپرده 4.78 2017-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 321 2020-08
حساب جاری -124 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2019-12
صادرات 3075 2020-08
واردات 2754 2020-08
بدهی خارجی 82314 2020-06
رابطه مبادله 103 2020-08
حواله 559 2020-06
ورود توریست 4371787 2019-12
ذخایر طلا 34.7 2020-06
تولید نفت خام 30 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 251 2020-06
شاخص تروریسم 2.84 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.5 2019-12
بودجه دولت -2.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -5924 2020-09
هزینه های دولت 13513 2020-06
درآمدهای دولت 7826 2020-09
هزینه های مالی 10750 2020-09
ارزیابی اعتبار 65 2020-10
مخارج نظامی 2689 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 28.8 2020-06
تولید صنعتی -11.24 2020-07
تغییرات موجودی انبار 2547 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم -9.82 2020-08
سرعت اینترنت 6232 2017-03
آدرس های IP 1032242 2017-03
شاخص رقابتی 61.66 2019-12
رتبه رقابتی 65 2019-12
تولید مس 198796 2020-07
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 76 2019-12
تولید طلا 5820 2020-07
تولید فولاد 30 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 70597 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 74755 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 418104 2020-08
نرخ وام بانکی 0.64 2020-09
قیمت گازوئیل 0.78 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 883116 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 33984 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 800480 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرو - شاخص های اقتصادی.