بازارها گذشته مرجع
پول 3.42 2020-06
بازار سهام 15743 2020-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.4 2020-03
نرخ بیکاری 9 2020-05
نرخ تورم 1.78 2020-05
نرخ بهره 0.25 2020-05
موازنه تجاری -252 2020-03
حساب جاری -1444 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 21.8 2020-03
نرخ مالیات شرکت 29.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 148285 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 4230 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 68507 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 220 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 123111 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23520 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 6454 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12794 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6567 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6194 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14454 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 15036 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6837 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12057 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7284 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2518 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9 2020-05
افراد شاغل 3655 2020-04
افراد بیکار 361 2020-04
دستمزد 1664 2020-04
حداقل دستمزد 930 2020-03
جمعیت 32.5 2019-12
نرخ اشتغال 91 2020-04
هزینه زندگی خانواده 1710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 995 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.78 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 137 2020-04
اندازه اصل تورم 1.77 2020-04
قیمت تولید 108 2020-04
قیمت صادرات 107 2020-03
قیمت واردات 117 2020-03
CPI مسکن آب و برق 133 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2020-04
تورم مواد غذایی 1.7 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 2.68 2020-06
عرضه پول M0 52479 2020-02
عرضه پول M1 105520 2020-02
عرضه پول M2 230831 2020-02
ذخایر ارزی 73735 2020-04
وام به بخش خصوصی 209584 2020-04
نرخ بهره سپرده 2.65 2016-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -252 2020-03
حساب جاری -1444 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2019-12
صادرات 2348 2020-03
واردات 2600 2020-03
بدهی خارجی 80356 2020-03
رابطه مبادله 91.13 2020-03
حواله 494 2020-03
ورود توریست 4371787 2019-12
ذخایر طلا 34.7 2020-03
تولید نفت خام 60 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 670 2020-03
شاخص تروریسم 2.84 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -3132 2020-04
هزینه های دولت 13274 2020-03
درآمدهای دولت 8218 2020-04
هزینه های مالی 10294 2020-04
ارزیابی اعتبار 65 2020-05
مخارج نظامی 2689 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 21.8 2020-03
تولید صنعتی 5.1 2020-02
تغییرات موجودی انبار 2391 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم -16.26 2020-03
سرعت اینترنت 6232 2017-03
آدرس های IP 1032242 2017-03
شاخص رقابتی 61.66 2019-12
رتبه رقابتی 65 2019-12
تولید مس 153870 2020-03
شاخص فساد مالی 36 2019-12
رتبه فساد مالی 101 2019-12
آسانی کسب و کار 76 2019-12
تولید طلا 7822 2020-03
تولید فولاد 40 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 83342 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 79150 2020-04
اعتبار بخش خصوصی 384004 2020-03
نرخ وام بانکی 0.67 2020-04
قیمت گازوئیل 0.92 2020-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 148285 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 4230 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 68507 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرو - شاخص های اقتصادی.