Ok
width
height
Peru Consumer Price Index (CPI)
پرو قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 1.90 1.87 12377.32 -1.11 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.70 132.42 132.70 0.00 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 136.06 135.98 136.06 8.45 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 2.16 2.23 157.16 0.60 در صد [+]
قیمت تولید 108.74 108.79 109.01 0.00 امتیاز [+]
قیمت صادرات 114.52 113.93 150.48 32.53 امتیاز [+]
قیمت واردات 121.71 120.54 130.25 55.22 امتیاز [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.21 0.11 396.98 -2.86 در صد [+]
تورم مواد غذایی 1.00 0.92 10.72 -2.57 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 132.84 132.77 135.55 100.35 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.18 118.77 120.18 99.31 امتیاز [+]
[+]