قیمت سهام
1.33
تغییر روزانه
-5.52%
سالیانه
-64.79%

قیمت روز سال
Adelaide Brighton 1.84 -0.04 -2.13% -42.68%
Amcor 16.72 -0.10 -0.57% 2.61%
Brambles 11.52 -0.07 -0.56% 7.62%
Evolution Mining 1.84 -0.01 -0.27% -44.91%
Incitec Pivot 3.38 0.04 1.05% 14.80%
Mineral Resources 65.42 3.16 5.08% 42.53%
Northern Star Resources 7.02 0.06 0.86% -15.01%
Nufarm 5.10 -0.03 -0.58% 6.03%
Orora 3.04 -0.04 -1.30% -2.56%
Orica 13.20 -0.27 -1.97% 12.87%
Pact Group 1.33 -0.08 -5.52% -64.79%
Perenti Global Ltd 0.90 0.003 0.28% 6.80%
Reece Ltd 14.05 -0.15 -1.06% -24.34%
Reliance Worldwide Corporation Ltd 3.37 -0.08 -2.32% -33.27%

قیمت روز سال
AUALL 6686 19.00 0.28% -11.80%