نرخ ارز

0.002

تغییر روزانه:

4.00%

سالیانه:

-68.63%