نرخ ارز
3,052.50
تغییر روزانه
11.96%
سالیانه
70,566,566.67%