نرخ ارز

0.0001

تغییر روزانه:

7.49%

سالیانه:

-60.90%