نرخ ارز

0.0001

تغییر روزانه:

1.08%

سالیانه:

-66.18%