نرخ ارز

0.03

تغییر روزانه:

-3.86%

سالیانه:

-51.11%