نرخ ارز

0.01

تغییر روزانه:

4.54%

سالیانه:

-72.20%