10/03/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
RW
نرخ تورم (سالانه) FEB 3.5%
10:00 AM
RW
تغییرات ماهیانه PPI JAN 0.5%
10:00 AM
RW
PPI (سالانه) JAN 6.5%
24/03/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
RW
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 10.8%
11:30 AM
RW
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -3.6%


رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.