10/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
RW
نرخ تورم (سالانه) JUL 11.5% 10.3%
09:00 AM
RW
PPI (سالانه) JUN 3.1% 1.8%
09:00 AM
RW
تغییرات ماهیانه PPI JUN 0.3% -1.1%
12/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
RW
تصمیم نرخ بهره 4.5%


رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.