22/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
RW
تغییرات ماهیانه PPI SEP -1.87%
11:00 AM
RW
PPI (سالانه) SEP 12.82%
10/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
RW
نرخ تورم (سالانه) NOV 7.2%


رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.