10/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
RW
نرخ تورم (سالانه) OCT 10.8%
02:00 PM
RW
تغییرات ماهیانه PPI SEP
02:00 PM
RW
PPI (سالانه) SEP 3.9%


رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.