10/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
RW
نرخ تورم (سالانه) JAN 11.9%
10:00 AM
RW
تغییرات ماهیانه PPI DEC -0.25%
10:00 AM
RW
PPI (سالانه) DEC 11.44%
20/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
RW
تصمیم نرخ بهره 5%


رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی

رواندا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.