گذشته قبلی
پول 1010 1010
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.4 1.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.3 10.1 در صد
نرخ بیکاری 23.8 19.4 در صد
نرخ تورم 10.5 5.6 در صد
نرخ بهره 5 5 در صد
موازنه تجاری -218 -210 USD - میلیون
حساب جاری -1209 -1235 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 -14.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 51 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.3 -6.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 23.8 19.4 در صد
جمعیت 12.66 12.37 میلیون
افراد شاغل 3633 3179 هزار
نرخ اشتغال 46.5 41 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 61 50.9 در صد
افراد بیکار 1136 764 هزار
نرخ بیکاری جوانان 25.5 28 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 10.5 5.6 در صد
اندازه اصل تورم 2.3 2.1 در صد
تورم مواد غذایی 13.2 2.6 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 4.1 1.8 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153 147 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 145 146 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 126 امتیاز
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 111 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 3.7 2.8 در صد
قیمت تولید 168 161 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 13.1 9.5 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 152 152 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 20141669 20141669 دوزها
موارد کروناویروس 129931 129919 افراد
مرگ و میر کروناویروس 1459 1458 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 5 5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 5.46 5.22 در صد
نرخ بهره سپرده 8.11 7.64 در صد
نرخ وام 16.74 16.25 در صد
عرضه پول M1 1364 1393 RWF - میلیارد
عرضه پول M2 2485 2482 RWF - میلیارد
عرضه پول M3 3363 3324 RWF - میلیارد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -218 -210 USD - میلیون
حساب جاری -1209 -1235 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 -14.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 174 131 USD - میلیون
واردات 392 341 USD - میلیون
گردش سرمایه -733 -402 USD - میلیون
بدهی خارجی 5389 5316 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 212 99.92 USD - میلیون
شاخص تروریسم 3.75 2.95
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 51 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.3 -6.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 33
هزینه های دولت 408 440 RWF - میلیارد
مخارج نظامی 142 124 USD - میلیون
گذشته قبلی
تولید صنعتی 30.3 10.3 در صد
تولید صنعتی 36.8 11.8 در صد
سرعت اینترنت 7689 8324 KBps
آدرس های IP 10599 10257 IP
تغییرات موجودی انبار -42 -5 RWF - میلیارد
شاخص رقابتی 52.82 50.94 امتیاز
رتبه رقابتی 100 108
شاخص فساد مالی 53 54 امتیاز
رتبه فساد مالی 52 49
آسانی کسب و کار 38 29
استخراج معدن 25.6 -10.5 در صد
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 1819 1693 RWF - میلیارد
اعتبار بخش خصوصی 2546 2551 RWF - میلیارد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رواندا - شاخص های اقتصادی.