19/11/2019 واقعی قبلی
09:40 AM
ST
موازنه تجاری Q3 $-26.4M $-30.4M
22/11/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
ST
نرخ تورم (سالانه) OCT 5.4%


سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی

سائو تومه و پرینسیپ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.