سائو تومه و پرینسیپ - درجه حرارت

Sao Tome and Principe Temperature
width
height

سائو تومه و پرینسیپ آب و هوا گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
درجه حرارت 25.06 25.09 28.43 22.64 celsius [+]
[+]