نرخ ارز

0.002

تغییر روزانه:

7.30%

سالیانه:

-61.82%