28/10/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) SEP 15% 14.3%
05:30 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 SEP 10.6% 9.4%
03/11/2020 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI OCT 50.7
11/11/2020 واقعی قبلی
SA
گزارش ماهانه اوپک
17/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) OCT 5.7%


عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.