03/03/2021 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI FEB 53.9 57.1
SA
OPEC JMMC Meeting
04/03/2021 واقعی قبلی
SA
OPEC+ Meeting
11/03/2021 واقعی قبلی
SA
گزارش ماهانه اوپک
25/03/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) FEB 5.7%
28/03/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) FEB 14.4%
03:00 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 FEB 8.2%
29/03/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
SA
موازنه تجاری Q4 SAR55.1B


عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.