21/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) DEC -0.2%
28/01/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) DEC 4.8%
01:30 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 DEC 5.2%
04/02/2020 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI JAN 56.9


عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.