03/12/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI NOV 58.3 57.8
11/12/2019 واقعی قبلی
08:00 PM
SA
تصمیم نرخ بهره 2.25%
SA
گزارش ماهانه اوپک
25/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) NOV -0.3%
29/12/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
SA
موازنه تجاری Q3 SAR127.5B
01:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) NOV 3.5%
01:00 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 NOV 4.9%
31/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
SA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 0.5%


عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.