28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) SEP 15.1% 13.5%
03:00 PM
SA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول SEP 7.9% 9.7%
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:15 AM
SA
امارات NBD شاخص مدیران خرید OCT 58.6
04/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
SA
OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting
11/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
SA
گزارش ماهانه اوپک

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.