19/06/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) MAY -1.5% -1.9%
20/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
SA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 3.6%
25/06/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) MAY 2%
02:00 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 MAY 2.8%
27/06/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
SA
موازنه تجاری Q1 SAR180.1B
03/07/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI JUN 57.3
11/07/2019 واقعی قبلی
SA
گزارش ماهانه اوپک


عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.