23/10/2019 واقعی قبلی
11:40 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) SEP -1.1%
28/10/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) SEP 2.4%
01:00 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 SEP 4.9%
30/10/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
SA
تصمیم نرخ بهره 2.50%
05/11/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI OCT 57.3


عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.