28/02/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) JAN 3%
01:00 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JAN 2.8%
05/03/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI FEB 56.2
14/03/2019 واقعی قبلی
SA
گزارش ماهانه اوپک
21/03/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
SA
نرخ تورم (سالانه) FEB -1.9%


عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.