27/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
SA
Inflation Rate YoY JUL -1.4%
29/08/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
SA
Private Bank Lending YoY JUL 2.6%
02:00 PM
SA
M3 Money Supply YoY JUL 3.6%
03/09/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
Emirates NBD PMI AUG 56.6
11/09/2019 واقعی قبلی
SA
OPEC Monthly Report


عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.