25/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
SA
موازنه تجاری NOV SAR59.9B SAR 61B
28/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) DEC 15.2% 15.4%
03:00 PM
SA
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول DEC 6.3% 7.1%
02/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
SA
نشست وزیران اوپک و غیراوپک
03/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:15 AM
SA
امارات NBD شاخص مدیران خرید JAN 53.9 53.3
10/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
SA
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه DEC 10.3% 6.8%
06:40 AM
SA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 7% 4.5%
SA
گزارش ماهانه اوپک
15/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
SA
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.1%
06:00 AM
SA
قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) JAN 13.2%
07:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.2% 1.2%

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.