23/04/2019 واقعی قبلی
11:45 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) MAR -2.1% -2.2%
29/04/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) MAR 3%
01:00 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 MAR 1.5%
05/05/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI APR 56.8
14/05/2019 واقعی قبلی
SA
گزارش ماهانه اوپک


عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.