29/03/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
SA
موازنه تجاری Q4 SAR120.3B SAR109.3B ®
01:30 PM
SA
بانک های خصوصی وام (سالانه) FEB 9.6% 8.5%
01:30 PM
SA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 FEB 7.5% 6.6%
30/03/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -0.3% -0.5%
05/04/2020 واقعی قبلی
04:15 AM
SA
امارات NBD PMI MAR 52.5
16/04/2020 واقعی قبلی
SA
گزارش ماهانه اوپک
21/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
SA
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.2%


عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی

عربستان سعودی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.