بازارها گذشته مرجع
پول 3.75 2019-06
بازار سهام 8976 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.07 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-12
نرخ بیکاری 6 2018-12
نرخ تورم -1.9 2019-04
نرخ بهره 3 2019-05
موازنه تجاری 180059 2018-12
حساب جاری 18521 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2018-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 57.3 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 112 2019-03
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.07 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 684 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 682514 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 185766 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 20796 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49045 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13397 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28856 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 80778 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 268793 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41435 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6092 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2018-12
افراد بیکار 970229 2018-12
جمعیت 33.41 2018-12
افراد شاغل 11168 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.9 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.9 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-04
تورم مواد غذایی 1 2019-04
CPI مسکن آب و برق 104 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-04
قیمت تولید 117 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 2.86 2019-04
عرضه پول M0 317108 2019-04
عرضه پول M1 1237997 2019-04
عرضه پول M2 1661233 2019-04
عرضه پول M3 1835339 2019-04
ترازنامه بانک 2376667 2019-04
ذخایر ارزی 1894071 2019-04
نرخ بهره سپرده 3.4 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 1919486 2019-04
میزان رشد وام 2 2019-04
وام به بانک 28540 2019-04
وام به بخش خصوصی 1457126 2019-04
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 180059 2018-12
حساب جاری 18521 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.2 2018-12
صادرات 290508 2018-12
واردات 110449 2018-12
گردش سرمایه 15857 2018-12
درآمد گردشگری 14848 2017-12
ذخایر طلا 323 2019-06
تولید نفت خام 9670 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 829 2018-12
حواله 28498 2018-12
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
ورود توریست 16119 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2018-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
هزینه های دولت 195776 2018-12
درآمدهای دولت 894711 2018-12
هزینه های مالی 1030415 2018-12
ارزیابی اعتبار 86.25
ارزش بودجه دولت -135704 2018-12
مخارج نظامی 65843 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2018-01
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 57.3 2019-05
تولید صنعتی 2.34 2018-09
تغییرات موجودی انبار -6297 2018-12
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 67.5 2018-12
رتبه رقابتی 39 2018-12
شاخص فساد مالی 49 2018-12
رتبه فساد مالی 58 2018-12
خطوط نفت خام 62 2019-03
آسانی کسب و کار 92 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.35 2018-09
تولید صنعتی 3.71 2018-09
استخراج معدن 3.39 2018-09
تولید فولاد 480 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 112 2019-03
هزینه های مصرف کننده 282278 2018-12
قیمت گازوئیل 0.54 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.6 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 80.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عربستان سعودی - شاخص های اقتصادی.