بازارها گذشته مرجع
پول 3.75 2021-04
بازار سهام 10117 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.9 2020-12
نرخ بیکاری 7.4 2020-12
نرخ تورم 4.9 2021-03
نرخ بهره 1 2021-03
موازنه تجاری 57956 2020-12
حساب جاری 3349 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 2019-12
بودجه دولت -4.5 2019-12
شاخص PMI تولید 53.3 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2020-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
موارد کروناویروس 405940 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 6834 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 389598 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 793 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 658112 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 167303 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 20542 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46962 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13998 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30656 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78022 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 232293 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40858 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5908 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2020-12
افراد بیکار 1002855 2019-06
جمعیت 34.22 2019-12
افراد شاغل 13391 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-03
تورم مواد غذایی 10.2 2021-03
CPI مسکن آب و برق 88.81 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-03
قیمت تولید 132 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 7.3 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 20.98 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 7303969 2021-04
موارد کروناویروس 405940 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 6834 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 389598 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 0.81 2021-02
عرضه پول M0 353248 2021-02
عرضه پول M1 1499413 2021-02
عرضه پول M2 1948798 2021-02
عرضه پول M3 2161196 2021-02
ترازنامه بانک 3007965 2021-02
ذخایر ارزی 1654868 2021-02
نرخ بهره سپرده 1.65 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 1834142 2021-02
میزان رشد وام 14.7 2021-02
وام به بانک 21646 2020-12
وام به بخش خصوصی 1826280 2021-02
نرخ بهره معکوس 0.5 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 57956 2020-12
حساب جاری 3349 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
صادرات 178936 2020-12
واردات 120980 2020-12
گردش سرمایه 3556 2020-12
درآمد گردشگری 19849 2019-12
ذخایر طلا 323 2020-12
تولید نفت خام 8138 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1871 2020-12
صادرات غیرنفتی 50010 2020-09
صادرات نفت 108439 2020-09
حواله 34027 2020-09
شاخص تروریسم 5 2019-12
ورود توریست 16214 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 2019-12
بودجه دولت -4.5 2019-12
هزینه های دولت 232789 2020-12
درآمدهای دولت 926846 2019-12
هزینه های مالی 1059445 2019-12
ارزیابی اعتبار 75 2021-04
ارزش بودجه دولت -132599 2019-12
مخارج نظامی 62525 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 53.3 2021-03
تولید صنعتی -10 2020-11
تغییرات موجودی انبار -20419 2020-12
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 70.03 2019-12
رتبه رقابتی 36 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2020-12
رتبه فساد مالی 52 2020-12
خطوط نفت خام 31 2021-03
آسانی کسب و کار 62 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 2020-11
تولید صنعتی -15.6 2020-11
استخراج معدن -9 2020-11
تولید فولاد 440 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2020-12
هزینه های مصرف کننده 300495 2020-12
قیمت گازوئیل 0.54 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 13.8 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 80.8 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عربستان سعودی - شاخص های اقتصادی.