بازارها گذشته مرجع
پول 3.75 2020-07
بازار سهام 7388 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2020-03
نرخ بیکاری 5.7 2019-12
نرخ تورم 1.1 2020-05
نرخ بهره 1 2020-06
موازنه تجاری 85162 2020-03
حساب جاری 2858 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2018-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
شاخص PMI تولید 47.7 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 121 2020-03
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
موارد کروناویروس 205929 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1858 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 140614 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 793 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 654030 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 151635 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 20912 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46962 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16131 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29838 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73806 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 247369 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42487 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3831 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2019-12
افراد بیکار 1002855 2019-06
جمعیت 34.22 2019-12
افراد شاغل 10086 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.8 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.5 2020-05
تورم مواد غذایی 7 2020-05
CPI مسکن آب و برق 90.83 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.26 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-05
قیمت تولید 117 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -2.1 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 1.13 2020-05
عرضه پول M0 357970 2020-05
عرضه پول M1 1441770 2020-05
عرضه پول M2 1883123 2020-05
عرضه پول M3 2075318 2020-05
ترازنامه بانک 2807887 2020-05
ذخایر ارزی 1684898 2020-05
نرخ بهره سپرده 1.65 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 1758918 2020-05
میزان رشد وام 11 2020-05
وام به بانک 43708 2020-03
وام به بخش خصوصی 1648761 2020-05
نرخ بهره معکوس 0.5 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 85162 2020-03
حساب جاری 2858 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
صادرات 197000 2020-03
واردات 111838 2020-03
گردش سرمایه 1071 2020-03
درآمد گردشگری 16975 2018-12
ذخایر طلا 323 2020-03
تولید نفت خام 8486 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1613 2020-03
صادرات غیرنفتی 47050 2020-03
صادرات نفت 149950 2020-03
حواله 29168 2019-12
شاخص تروریسم 5.24 2018-12
ورود توریست 17570 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2018-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
هزینه های دولت 167334 2020-03
درآمدهای دولت 894711 2018-12
هزینه های مالی 1030415 2018-12
ارزیابی اعتبار 75 2020-07
ارزش بودجه دولت -135704 2018-12
مخارج نظامی 65843 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-07

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 47.7 2020-06
تولید صنعتی 7 2020-04
تغییرات موجودی انبار 41286 2020-03
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 70.03 2019-12
رتبه رقابتی 36 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
خطوط نفت خام 53 2020-05
آسانی کسب و کار 62 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.35 2020-04
تولید صنعتی -32.1 2020-04
استخراج معدن 22.5 2020-04
تولید فولاد 565 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 121 2020-03
هزینه های مصرف کننده 288972 2020-03
قیمت گازوئیل 0.29 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.9 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 81.1 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 205929 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1858 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 140614 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عربستان سعودی - شاخص های اقتصادی.