بازارها گذشته مرجع
پول 3.76 2020-04
بازار سهام 6861 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.3 2019-12
نرخ بیکاری 5.5 2019-09
نرخ تورم 1.2 2020-02
نرخ بهره 1 2020-03
موازنه تجاری 121276 2019-12
حساب جاری 12417 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2018-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
شاخص PMI تولید 42.4 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 119 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
موارد کروناویروس 2463 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 34 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 488 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 785 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 684959 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 168780 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 20912 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48996 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13514 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30542 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78503 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 256721 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43371 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5903 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2019-09
افراد بیکار 1002855 2019-06
جمعیت 34.22 2019-12
افراد شاغل 10086 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.4 2019-09
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.7 2020-02
تورم مواد غذایی 3.4 2020-02
CPI مسکن آب و برق 91.5 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-02
قیمت تولید 122 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 2.14 2020-02
عرضه پول M0 330486 2020-02
عرضه پول M1 1325714 2020-02
عرضه پول M2 1791108 2020-02
عرضه پول M3 1968399 2020-02
ترازنامه بانک 2675540 2020-02
ذخایر ارزی 1864860 2020-02
نرخ بهره سپرده 1.3 2020-04
ترازنامه بانک مرکزی 1893926 2020-02
میزان رشد وام 9.6 2020-02
وام به بانک 35841 2019-11
وام به بخش خصوصی 1592592 2020-02
نرخ بهره معکوس 0.5 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 121276 2019-12
حساب جاری 12417 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
صادرات 238528 2019-12
واردات 117252 2019-12
گردش سرمایه 11229 2019-12
درآمد گردشگری 16975 2018-12
ذخایر طلا 323 2019-12
تولید نفت خام 9784 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1041 2019-12
حواله 28857 2019-09
شاخص تروریسم 5.24 2018-12
ورود توریست 17570 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2018-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
هزینه های دولت 211055 2019-12
درآمدهای دولت 894711 2018-12
هزینه های مالی 1030415 2018-12
ارزیابی اعتبار 76 2020-04
ارزش بودجه دولت -135704 2018-12
مخارج نظامی 65843 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2020-01

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 42.4 2020-03
تولید صنعتی -6.7 2020-01
تغییرات موجودی انبار 23644 2019-12
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 70.03 2019-12
رتبه رقابتی 36 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
خطوط نفت خام 60 2020-03
آسانی کسب و کار 62 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.13 2020-01
تولید صنعتی -12.8 2020-01
استخراج معدن -4.7 2020-01
تولید فولاد 423 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 119 2019-12
هزینه های مصرف کننده 293383 2019-12
قیمت گازوئیل 0.55 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.5 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 80.4 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2463 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 34 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 488 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عربستان سعودی - شاخص های اقتصادی.