بازارها گذشته مرجع
پول 3.75 2021-07
بازار سهام 10795 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2021-03
نرخ بیکاری 6.5 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 73.14 2021-07
نرخ تورم 6.2 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 25464480 2021-07
نرخ بهره 1 2021-06
موازنه تجاری 87372 2021-03
حساب جاری 8707 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2020-12
بودجه دولت -11.2 2020-12
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 56.4 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 125 2021-03
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
موارد کروناویروس 519395 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 8179 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 467633 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2021-03
تولید ناخالص داخلی 700 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 634593 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 177330 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 19390 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44328 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16648 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30641 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 82532 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 213033 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40044 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4038 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.5 2021-03
افراد بیکار 945387 2019-12
جمعیت 35 2020-12
افراد شاغل 13391 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.1 2021-03
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 73.14 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 25464480 2021-07
موارد کروناویروس 519395 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 8179 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 467633 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.2 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-06
تورم مواد غذایی 8.1 2021-06
CPI مسکن آب و برق 88.14 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-06
قیمت تولید 140 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 17.6 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 0.79 2021-05
عرضه پول M0 364083 2021-05
عرضه پول M1 1536526 2021-05
عرضه پول M2 1975625 2021-05
عرضه پول M3 2213415 2021-05
ترازنامه بانک 3069097 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 1639349 2021-05
نرخ بهره سپرده 1.65 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 1826338 2021-05
میزان رشد وام 15.5 2021-05
وام به بانک 23526 2021-05
وام به بخش خصوصی 1904406 2021-05
نرخ بهره معکوس 0.5 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 87372 2021-03
حساب جاری 8707 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2020-12
صادرات 211428 2021-03
واردات 124056 2021-03
گردش سرمایه 10092 2021-03
درآمد گردشگری 19849 2019-12
ذخایر طلا 323 2021-03
تولید نفت خام 8928 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1795 2021-03
صادرات غیرنفتی 58922 2021-03
صادرات نفت 152506 2021-03
حواله 34801 2021-03
شاخص تروریسم 5 2019-12
ورود توریست 16214 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2020-12
بودجه دولت -11.2 2020-12
هزینه های دولت 164082 2021-03
درآمدهای دولت 781834 2020-12
هزینه های مالی 1075734 2020-12
ارزیابی اعتبار 75 2021-07
ارزش بودجه دولت -293900 2020-12
مخارج نظامی 55535 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 56.4 2021-06
تولید صنعتی 0.5 2021-05
تغییرات موجودی انبار 14649 2021-03
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 70.03 2019-12
رتبه رقابتی 36 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2020-12
رتبه فساد مالی 52 2020-12
خطوط نفت خام 32 2021-06
آسانی کسب و کار 62 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.5 2021-05
تولید صنعتی 1.9 2021-05
استخراج معدن 0.8 2021-05
تولید فولاد 440 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 125 2021-03
هزینه های مصرف کننده 314937 2021-03
قیمت گازوئیل 0.62 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.6 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 81.3 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عربستان سعودی - شاخص های اقتصادی.