بازارها گذشته مرجع
پول 3.75 2021-10
بازار سهام 11940 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2021-06
نرخ بیکاری 6.6 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 127 2021-10
نرخ تورم 0.6 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 45041861 2021-10
نرخ بهره 1 2021-09
موازنه تجاری 110650 2021-06
حساب جاری 12017 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2020-12
بودجه دولت -11.2 2020-12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.6 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 130 2021-06
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
موارد کروناویروس 548111 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 8773 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 467633 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2021-06
تولید ناخالص داخلی 700 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 608791 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 181917 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 19390 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44328 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15060 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28079 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76679 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 218143 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37030 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8846 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.6 2021-06
افراد بیکار 945387 2019-12
جمعیت 35 2020-12
افراد شاغل 13391 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 2021-06
سن بازنشستگی مردان 60 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 127 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 45041861 2021-10
موارد کروناویروس 548111 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 8773 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 467633 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-09
تورم مواد غذایی 2.4 2021-09
CPI مسکن آب و برق 88.14 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-09
قیمت تولید 142 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 12 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 0.8 2021-08
عرضه پول M0 359837 2021-08
عرضه پول M1 1518345 2021-08
عرضه پول M2 1979722 2021-08
عرضه پول M3 2239325 2021-08
ترازنامه بانک 3116642 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 1705436 2021-08
نرخ بهره سپرده 1.65 2021-10
ترازنامه بانک مرکزی 1872460 2021-08
میزان رشد وام 15.1 2021-08
وام به بانک 23526 2021-05
وام به بخش خصوصی 1956289 2021-08
نرخ بهره معکوس 0.5 2021-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 110650 2021-06
حساب جاری 12017 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2020-12
صادرات 237491 2021-06
واردات 126841 2021-06
گردش سرمایه 10797 2021-06
درآمد گردشگری 19849 2019-12
ذخایر طلا 323 2021-06
تولید نفت خام 9662 2021-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13829 2021-06
صادرات غیرنفتی 58922 2021-03
صادرات نفت 152506 2021-03
حواله 34801 2021-03
شاخص تروریسم 5 2019-12
ورود توریست 16214 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2020-12
بودجه دولت -11.2 2020-12
هزینه های دولت 181365 2021-06
درآمدهای دولت 781834 2020-12
هزینه های مالی 1075734 2020-12
ارزیابی اعتبار 75 2021-10
ارزش بودجه دولت -293900 2020-12
مخارج نظامی 55535 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.6 2021-09
تولید صنعتی 5.9 2021-07
تغییرات موجودی انبار -10443 2021-06
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 70.03 2019-12
رتبه رقابتی 36 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2020-12
رتبه فساد مالی 52 2020-12
خطوط نفت خام 27 2021-08
آسانی کسب و کار 62 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.6 2021-06
تولید صنعتی -4.2 2021-06
استخراج معدن 19.3 2021-06
تولید فولاد 440 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 130 2021-06
هزینه های مصرف کننده 321916 2021-06
قیمت گازوئیل 0.62 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 15.1 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 81.3 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عربستان سعودی - شاخص های اقتصادی.