بازارها گذشته مرجع
پول 3.75 2020-01
بازار سهام 8371 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.46 2019-09
نرخ بیکاری 5.5 2019-09
نرخ تورم 0.2 2019-12
نرخ بهره 2.25 2019-12
موازنه تجاری 109229 2019-09
حساب جاری 9845 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2018-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 56.9 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 119 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.46 2019-09
تولید ناخالص داخلی 782 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 651392 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 156173 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 20775 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48996 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 15493 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30093 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 77996 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 248926 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39607 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 14382 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2019-09
افراد بیکار 1002855 2019-06
جمعیت 33.41 2018-12
افراد شاغل 10086 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.4 2019-09
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-12
تورم مواد غذایی 2.2 2019-12
CPI مسکن آب و برق 102 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-12
قیمت تولید 121 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 2.23 2019-11
عرضه پول M0 321575 2019-11
عرضه پول M1 1295770 2019-11
عرضه پول M2 1722597 2019-11
عرضه پول M3 1916056 2019-11
ترازنامه بانک 2575235 2019-11
ذخایر ارزی 1875557 2019-11
نرخ بهره سپرده 2.58 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 1919508 2019-11
میزان رشد وام 4.8 2019-11
وام به بانک 35841 2019-11
وام به بخش خصوصی 1527594 2019-11
نرخ بهره معکوس 1.75 2020-01
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 109229 2019-09
حساب جاری 9845 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.2 2018-12
صادرات 236094 2019-09
واردات 126797 2019-09
گردش سرمایه 7365 2019-09
درآمد گردشگری 14848 2017-12
ذخایر طلا 323 2019-12
تولید نفت خام 9890 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1141 2019-09
حواله 27616 2019-06
شاخص تروریسم 5.24 2018-12
ورود توریست 16109 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2018-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
هزینه های دولت 173466 2019-09
درآمدهای دولت 894711 2018-12
هزینه های مالی 1030415 2018-12
ارزیابی اعتبار 76 2020-01
ارزش بودجه دولت -135704 2018-12
مخارج نظامی 65843 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-01
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 56.9 2019-12
تولید صنعتی 1.4 2018-12
تغییرات موجودی انبار 59784 2019-09
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 70.03 2019-12
رتبه رقابتی 36 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
خطوط نفت خام 55 2019-12
آسانی کسب و کار 62 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.28 2019-11
تولید صنعتی -10.9 2018-12
استخراج معدن 7.3 2018-12
تولید فولاد 399 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 119 2019-12
هزینه های مصرف کننده 290242 2019-09
قیمت گازوئیل 0.55 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.4 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 80.1 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عربستان سعودی - شاخص های اقتصادی.