بازارها گذشته مرجع
پول 3.75 2020-09
بازار سهام 8284 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2020-03
نرخ بیکاری 5.7 2020-03
نرخ تورم 6.2 2020-08
نرخ بهره 1 2020-08
موازنه تجاری 85162 2020-03
حساب جاری 2858 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 2019-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
شاخص PMI تولید 48.8 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2020-06
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
موارد کروناویروس 333648 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 4683 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 317846 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 793 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 654030 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 151635 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 20542 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46962 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16131 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29838 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73806 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 247369 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42487 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3831 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2020-03
افراد بیکار 1002855 2019-06
جمعیت 34.22 2019-12
افراد شاغل 10086 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.2 2020-03
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.2 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-08
تورم مواد غذایی 13.5 2020-08
CPI مسکن آب و برق 91.03 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-08
قیمت تولید 127 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 5.1 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 0.91 2020-08
عرضه پول M0 362632 2020-07
عرضه پول M1 1420897 2020-07
عرضه پول M2 1864120 2020-07
عرضه پول M3 2049699 2020-07
ترازنامه بانک 2829483 2020-07
ذخایر ارزی 1679963 2020-07
نرخ بهره سپرده 1.65 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 1811439 2020-07
میزان رشد وام 14.3 2020-08
وام به بانک 23476 2020-06
وام به بخش خصوصی 1684585 2020-07
نرخ بهره معکوس 0.5 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 85162 2020-03
حساب جاری 2858 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.3 2019-12
صادرات 197000 2020-03
واردات 111838 2020-03
گردش سرمایه 1071 2020-03
درآمد گردشگری 16975 2018-12
ذخایر طلا 323 2020-06
تولید نفت خام 8984 2020-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1613 2020-03
صادرات غیرنفتی 47050 2020-03
صادرات نفت 149950 2020-03
حواله 30165 2020-03
شاخص تروریسم 5.24 2018-12
ورود توریست 17570 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.8 2019-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
هزینه های دولت 167334 2020-03
درآمدهای دولت 926846 2019-12
هزینه های مالی 1059445 2019-12
ارزیابی اعتبار 75 2020-09
ارزش بودجه دولت -132599 2019-12
مخارج نظامی 65843 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-07

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 48.8 2020-08
تولید صنعتی -22.4 2020-06
تغییرات موجودی انبار 41286 2020-03
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 70.03 2019-12
رتبه رقابتی 36 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
خطوط نفت خام 46 2020-08
آسانی کسب و کار 62 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.1 2020-06
تولید صنعتی -22.3 2020-06
استخراج معدن -23.2 2020-06
تولید فولاد 355 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2020-06
هزینه های مصرف کننده 288972 2020-03
قیمت گازوئیل 0.43 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 12.1 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 81 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 333648 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 4683 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 317846 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عربستان سعودی - شاخص های اقتصادی.