بازارها گذشته مرجع
پول 3.75 2019-08
بازار سهام 8446 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.07 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
نرخ بیکاری 5.7 2019-03
نرخ تورم -1.4 2019-06
نرخ بهره 2.75 2019-08
موازنه تجاری 131636 2019-03
حساب جاری 11518 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2018-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 56.6 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2019-06
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.07 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 782 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 660685 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 152394 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 20775 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48996 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16175 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29199 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 80884 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 254434 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40828 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3824 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2019-03
افراد بیکار 970229 2018-12
جمعیت 33.41 2018-12
افراد شاغل 10086 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.4 2019-03
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.4 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-06
تورم مواد غذایی 1.3 2019-06
CPI مسکن آب و برق 103 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-06
قیمت تولید 119 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 2.76 2019-06
عرضه پول M0 325958 2019-06
عرضه پول M1 1260199 2019-06
عرضه پول M2 1693532 2019-06
عرضه پول M3 1868410 2019-06
ترازنامه بانک 2433392 2019-06
ذخایر ارزی 1923259 2019-06
نرخ بهره سپرده 3.4 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 1961807 2019-06
میزان رشد وام 2.6 2019-06
وام به بانک 41278 2019-05
وام به بخش خصوصی 1465029 2019-06
نرخ بهره معکوس 2.25 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 131636 2019-03
حساب جاری 11518 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.2 2018-12
صادرات 248830 2019-03
واردات 117194 2019-03
گردش سرمایه 10681 2019-03
درآمد گردشگری 14848 2017-12
ذخایر طلا 323 2019-06
تولید نفت خام 9580 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1249 2019-03
حواله 28441 2019-03
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
ورود توریست 16119 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.1 2018-12
بودجه دولت -9.2 2018-12
هزینه های دولت 151611 2019-03
درآمدهای دولت 894711 2018-12
هزینه های مالی 1030415 2018-12
ارزیابی اعتبار 86.25
ارزش بودجه دولت -135704 2018-12
مخارج نظامی 65843 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-01
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 3 2016-06
شاخص PMI تولید 56.6 2019-07
تولید صنعتی 1.4 2018-12
تغییرات موجودی انبار 55807 2019-03
سرعت اینترنت 6706 2017-03
آدرس های IP 3510242 2017-03
شاخص رقابتی 67.5 2018-12
رتبه رقابتی 39 2018-12
شاخص فساد مالی 49 2018-12
رتبه فساد مالی 58 2018-12
خطوط نفت خام 66 2019-07
آسانی کسب و کار 92 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.35 2018-09
تولید صنعتی 3.71 2018-09
استخراج معدن 3.39 2018-09
تولید فولاد 425 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2019-06
هزینه های مصرف کننده 284833 2019-03
قیمت گازوئیل 0.58 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 11.6 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 80.4 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عربستان سعودی - شاخص های اقتصادی.