03/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
SC
موازنه تجاری FEB $-67.1M
07/04/2020 واقعی قبلی
08:15 AM
SC
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.76%


سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی

سیشل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.