ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سیشل - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
FitchB+ Positive May 13 2022
FitchB+ Stable Nov 19 2021
FitchB Stable Dec 18 2020
FitchB+ Stable May 06 2020
FitchBB Stable Jun 21 2019
FitchBB- Stable Jul 31 2015
FitchB+ Stable Aug 08 2014
FitchB Positive Jan 30 2013
FitchB Stable Feb 03 2011
FitchB- Positive Feb 01 2010