Ok
width
height
Seychelles Inflation Rate MoM
سیشل قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 1.69 1.70 63.25 -5.54 در صد [+]
تورم مواد غذایی 1.34 1.57 74.32 -11.41 در صد [+]
قیمت واردات 99.51 99.82 104.28 97.36 امتیاز [+]
قیمت تولید 82.66 83.39 111.48 73.06 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده -5.30 -8.99 105.37 -30.61 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 0.29 24.13 -2.33 در صد [+]
قیمت صادرات 113.18 115.34 116.77 94.79 امتیاز [+]
CPI مسکن آب و برق 118.48 118.40 118.48 44.14 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.78 123.72 131.18 41.51 امتیاز [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.17 112.16 112.17 46.41 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 113.40 113.40 113.40 106.45 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 1.49 1.55 3.99 -0.59 در صد [+]
[+]