اسلوونی - سرعت اینترنت

Slovenia Internet Speed
width
height

اسلوونی تجارت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار 2.00 6.00 15.00 -36.00 Percentage Points [+]
تولید صنعتی 5.80 5.80 12.70 -24.50 در صد [+]
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 -0.50 9.00 -12.80 در صد [+]
تولید صنعتی 6.50 6.20 14.20 -25.80 در صد [+]
استفاده از ظرفیت 84.60 86.00 86.20 68.90 در صد [+]
ثبت خودرو 6407.00 7580.00 11513.00 2444.00 [+]
سرعت اینترنت 13655.66 13976.17 14584.27 2559.97 KBps [+]
آدرس های IP 869230.00 745992.00 919813.00 318517.00 IP [+]
استخراج معدن -4.70 11.20 80.80 -51.10 در صد [+]
تولید فولاد 51.76 56.86 66.62 10.00 هزار تن [+]
تغییرات موجودی انبار 0.60 0.60 11.90 0.10 EUR - میلیون [+]
شاخص رقابتی 4.48 4.39 4.55 4.21 امتیاز [+]
رتبه رقابتی 48.00 56.00 70.00 37.00 [+]
آسانی کسب و کار 37.00 30.00 58.00 30.00 [+]
تولید الکتریسیته 1308.00 1204.00 1569.00 818.00 گیگاوات ساعت [+]
شاخص فساد مالی 61.00 61.00 67.00 52.00 امتیاز [+]
رتبه فساد مالی 34.00 31.00 43.00 25.00 [+]
[+]