قیمت سهام
926.60
تغییر روزانه
1.91%
سالیانه
-31.44%

قیمت روز سال
3i Infrastructure 343.31 -5.69 -1.63% 10.75%

قیمت روز سال
GB100 7467 -41.20 -0.55% 3.81%