نرخ ارز
18,022.48
تغییر روزانه
4.27%
سالیانه
-18.29%