نرخ ارز
184,988.64
تغییر روزانه
2.61%
سالیانه
17.01%