نرخ ارز
29,658.01
تغییر روزانه
4.00%
سالیانه
16.90%