نرخ ارز
5,475.33
تغییر روزانه
2.65%
سالیانه
39.57%