نرخ ارز
64,335.16
تغییر روزانه
3.38%
سالیانه
7.60%