نرخ ارز
5,941.62
تغییر روزانه
4.62%
سالیانه
20.74%