نرخ ارز
19,830.54
تغییر روزانه
2.58%
سالیانه
11.68%