نرخ ارز
14,846.26
تغییر روزانه
3.04%
سالیانه
83.44%