نرخ ارز
2,014.90
تغییر روزانه
5.29%
سالیانه
14.93%