نرخ ارز
39,942.17
تغییر روزانه
1.08%
سالیانه
34.21%