نرخ ارز
1,030.66
تغییر روزانه
2.73%
سالیانه
18.42%