نرخ ارز
1,608.96
تغییر روزانه
4.02%
سالیانه
34.49%