نرخ ارز
1,038,258.36
تغییر روزانه
4.03%
سالیانه
11.02%