نرخ ارز
28,451.13
تغییر روزانه
4.95%
سالیانه
15.17%