نرخ ارز
28,174.72
تغییر روزانه
4.48%
سالیانه
23.40%