نرخ ارز
19.67
تغییر روزانه
11.11%
سالیانه
71,815,535.50%