نرخ ارز

0.06

تغییر روزانه:

2.87%

سالیانه:

-79.03%