نرخ ارز

0.10

تغییر روزانه:

2.19%

سالیانه:

-66.91%