نرخ ارز

0.0002

تغییر روزانه:

3.44%

سالیانه:

-77.90%