نرخ ارز

0.09

تغییر روزانه:

14.30%

سالیانه:

-75.62%