نرخ ارز

0.13

تغییر روزانه:

15.03%

سالیانه:

-75.46%