نرخ ارز

0.002

تغییر روزانه:

10.83%

سالیانه:

-70.88%