نرخ ارز

0.001

تغییر روزانه:

2.88%

سالیانه:

-72.98%