نرخ ارز

0.11

تغییر روزانه:

1.97%

سالیانه:

-76.43%