نرخ ارز

0.001

تغییر روزانه:

-2.35%

سالیانه:

-68.03%