نرخ ارز

0.21

تغییر روزانه:

15.03%

سالیانه:

-73.29%