قیمت سهام
1.44
تغییر روزانه
5.13%
سالیانه
7.09%

قیمت روز سال
China Unicom 3.64 -0.03 -0.82% -8.31%
China Mobile 51.30 -0.15 -0.29% 9.15%
Starhub 1.13 0.01 0.89% -8.13%
Chorus Ltd 6.50 -0.03 -0.38% 1.96%
Hutchison Telecommunications (Australia) Ltd 0.07 0 0% -34.29%
Macquarie Telecom Group Ltd 60.01 -0.09 -0.15% -19.99%
Symbio Holdings Ltd 3.20 -0.02 -0.62% -51.95%
Superloop Ltd 0.68 0.05 7.09% -28.42%
Spark New Zealand 4.48 -0.03 -0.67% -1.10%
TPG Telecom Ltd 4.73 -0.11 -2.17% -32.79%
Singapore Telecom 2.63 -0.01 -0.38% 6.05%