قیمت سهام
7.09
تغییر روزانه
-0.14%
سالیانه
15.85%

قیمت روز سال
China Unicom 3.88 0 0% -9.56%
China Mobile 51.85 0.05 0.10% 3.08%
Starhub 1.25 0 0% -2.34%
Hutchison Telecommunications (Australia) Ltd 0.08 0 0% -30.43%
Macquarie Telecom Group Ltd 68.91 0.03 0.04% -9.33%
Symbio Holdings Ltd 4.35 0.11 2.59% -24.87%
News 26.37 0.01 0.04% -17.13%
Superloop Ltd 0.81 0 0% -14.36%
Spark New Zealand 4.60 -0.02 -0.43% 1.55%
TPG Telecom Ltd 6.45 0.03 0.47% 0%
Tuas Ltd 1.53 0.03 2.00% 81.07%
Singapore Telecom 2.62 -0.03 -1.13% 10.55%

قیمت روز سال
AU200 7071 78.30 1.12% -6.82%
AUALL 7325 86.70 1.20% -6.81%